Lisätty 11. marraskuuta 2016

Turvallisuusaiheinen kysely erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille


Turvallisuusaiheinen kysely erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille

 Hyvä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perhe!

Olen Tuija Kössö ja CP-vammaisen lapsen äiti. Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa hyvinvointiteknologian insinöörin (ylempi AMK) tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyöni erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden kodin turvallisuudesta ja tarpeista hyödyntää teknologiaa arkielämässä.

On olemassa paljon erilaisia apuvälineitä, tarvikkeita, niksejä, keinoja ja teknologioita, jotka parantavat perheen arjen sujuvuutta ja turvallisuutta,  mutta niitä ei aina myönnetä apuvälineinä, vaan perheet joutuvat keksimään ja hankkimaan ne itse. Kyselyni tarkoituksena on saada teiltä perheiltä tietoa:

- millaisissa tilanteissa arkielämässä on haasteita

- minkälaisia turvaratkaisuja käytetään tai tarvittaisiin 

- mistä ja miten perheet haluaisivat saada tietoa turvallisuusasioista ja uusista teknologioista.


Kyselylomakkeeseen vastataan anonyymisti ja tulokset esitellään opinnäytetyössä kokonaistuloksina, joten kenenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät ole luettavissa. Toivon, että teillä olisi hetki aikaa (n. 10-20 min) osallistua alla olevan linkin kautta kyselyyn ja näin olla mukana erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden arjen sujuvuuden ja kodin turvallisuuden kehittämisessä. Vastausaika päättyy 21.11.2016. Tarvittaessa minulta saa lisätietoja sähköpostitse.

 

Tässä linkki kyselylomakkeeseen:

https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/22015/lomake.html

 

Lämmin kiitos etukäteen kaikille vastaajille!

Ystävällisesti

Tuija Kössö

s-posti: tuija.kosso@soc.tamk.fi