Lisätty 10. maaliskuuta 2014

Sosiaaliturvaopas 2014 pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2014 on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä
kokoama opas. Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Oppaan sisältö koostuu erityisesti pitkäaikaissairaita ja vammaisia henkilöitä koskevasta sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöistä. Lähteinä on käytetty pääosin
julkisia asiakirjoja.

Yhteinen opas on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä
sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Oppaasta hyötyvät myös omaa
sosiaaliturvaansa pohtivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet
kansalaiset. Useat kirjoittajajärjestöt julkaisevat lisäksi omien jäsentensä erityistarpeisiin
syvennettyjä oppaita.

Opasta on julkaistu internetissä vuodesta 2010 lähtien. Oppaan tavoitteena on helpottaa järjestöjen
työntekijöiden asiakasohjausta sosiaaliturva-asioissa. Samalla yhteistyö eri järjestöjen kesken on
poistanut niiden tekemää päällekkäistä perustyötä.

Vuoden 2014 päivitetty opas löytyy internetissä osoitteesta www.sosiaaliturvaopas.fi. Opas on myös
nähtävissä sitä kirjoittaneiden järjestöjen verkkosivuilla.

Pääset lukemaan opasta tästä.