Lisätty 14. kesäkuuta 2017

Paikka auki nuori on valittu

 

Erityslasten Omaiset ELO ry sai STEAn Paikka auki-avustuksen järjestöavustajan hankintaan.

”Paikka auki -avustusohjelma (2014-2017) edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia. Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret. Ohjelman tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi ja mahdollistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien järjestöjen yleishyödyllisiin toimintoihin.”
(
http://www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat)

Erityislasten Omaiset ELO ry:n hallitus on valinnut hakijoista hakukriteerit täyttävän Paikka auki nuoren, joka aloittaa järjestöavustajana 1.8.2017 Paikka auki nuoreksi on valittu Monica Wirén.

Tässä linkki Monican esittelyyn:
http://erityislastenomaiset.fi/tiedotteet/tiedotteet/monica-wiren-esittely/

Kiitos kaikille hakemuksista ja mielenkiinnosta. Mukavaa kesää!