Lisätty 15. kesäkuuta 2015

Mietitkö ryhtymistä kehitysvammaisten lyhytaikaiseksi perhehoitajaksi?

Rovaniemen kaupunki järjestää syksyllä 2015 ennakkovalmennuksen kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten lyhytaikaisesta perhehoidosta kiinnostuneille perheille.

 

Valmennus sisältää ennakkohaastattelun perheen kotona, viisi ryhmätapaamista ja perhekohtaisen loppuarvioinnin. Ryhmätapaamiset ovat arki-iltaisin, syksyn 2015 aikana.

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kunta tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa ja hänelle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus. Lyhytaikaisena perhehoitona mahdollistetaan esimerkiksi omaishoitajan vapaiden pitäminen.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus.

Lisätietoja ja hakeminen valmennukseen:                     

Perhehoidon ohjaaja Anna-Kaisa Rautio, p. 050 5739398, anna-kaisa.rautio@rovaniemi.fi (lomalla 25.6. – 22.7.2015)