Lisätty 21. lokakuuta 2014

Liikuntarajoitteisten lasten tanssitunnit tammikuussa

Tervehdys.

Olen alkuperäiseltä koulutukseltani tanssitaiteen maisteri ja aloitin Tanssi-Liiketerapian erikoistumisopinnot syksyllä 2014 Jyväskylän Yliopistossa. Lähestyn teitä koulutukseni kehitystehtävän tiimoilta.

Aloitan tammikuussa 2015 Rovaniemellä tanssitunnit liikuntarajoitteisille lapsille. Tarkoituksena on kevään 2015 aikana edetä normaalin tanssitunnin opetusmateriaalin/opinto-ohjelman mukaan, kuitenkin lasten ehdoilla/liikuntarajoitteet huomioon ottaen ja Tanssi-Liiketerapeuttisia menetelmiä apuna käyttäen sekä niitä soveltaen.

Materiaalina käytetään pääosin nyky- ja luovan tanssin opetussuunnitelmia. Käyttämiäni Tanssi-Liiketerapian menetelmiä valvovat ja niissä opastavat kouluttajat Marko Punkanen ja Maarit Ylönen.

Tanssitunti tulee olemaan kerran viikossa, noin 45–60 minuuttia kerrallaan tammikuusta huhtikuuhun. Tässä ajassa teen seurannan ja kehitystehtävän, sekä lasten että omasta kehittymisestäni
Tanssi-Liiketerapeuttisten menetelmien vaikutuksesta liikuntarajoitteisten lasten tanssilliseen liikkumiseen. Sikäli mikäli homma toimii ja tuntuu hyvältä/tarpeelliselta, tulemme jatkamaan tunteja vielä tämän jälkeenkin.

Se paljonko tunnit tulevat maksamaan määräytyy tässä tapauksessa lähinnä sen mukaan, paljonko tilavuokra tulee olemaan ja minkäkokoisia ryhmiä saan muodostettua, lapsen iän ja liikuntarajoitteen huomioon ottaen. Uskon että kustannus ei tule olemaan este osallistumiselle.

Tämä on siis alustava tiedustelu, jonka avulla yritän kartoittaa yhteyksiä perheisiin, joilla olisi tanssihalukkaita, liikuntarajoitteisia lapsia, jotka haluaisivat osallistua tunneilleni. Eli tämän viestin saa välittää eteenpäin ja minuun saa ottaa yhteyttä suoraan, osoitteeseen outi.kallas@luukku.com tai puhelimitse 044-5891902. Kiitos kovasti avusta jo etukäteen!

-outi kallas-