Lisätty 21. lokakuuta 2014

Kysely vanhemmille: millaista koulutusta peruskoulun jälkeen?

Hyvät ELO- erityislasten omaiset! 

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opetussuunnitelmia ollaan uusimassa, tulee ns. Valma-koululukset, ammatilliseen perustutkintoon valmentava-  ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Olemme Lapin ammattiopistossa aloittamassa uuden opetussuunnitelman työstämistä lappilaisia erityisnuoria varten.

Jotta koulutus ja kentän tarve kohtaisivat, toivomme saavamme teiltä ELO-ihmisiltä vihjeitä millainen koulutus olisi toivottavaa perusopetuksen jälkeen nuorillenne. Olen keskustellut muutamien vanhempien kanssa erityisesti opiskelijavalinnan yhteydessä koulutusvaihtoehtojen vähäisyydestä Lapissa erityisnuorten kohdalla ja erityisesti vaikeimmin vammaisten nuorten kohdalla koulutuspaikkoja peruskoulun jälkeen ei juuri Lapissa ole. Toivoisin teiltä ELO- aktiiveilta jonkinlaista viestiä millaista toisen asteen koulutusta toivotte nuorillenne ja miten suuri tarve kokonaisuudessaan on. 

Lapin ammattiopiston Askel erityisopiskelijalle koulutusten pedagogisena vastaavana ja tulevaa uutta opetussuunnitelmaa suunnittelevana toivon saavani teiltä kättä pitempää tuekseni perustellessani koulutuksen tarvetta .

Ystävällisin terveisin!

Hanna-Maija Sandqvist

ammatillinen erityisopettaja, TaM.

Lapin ammattiopisto

Porokatu 35

96400 Rovaniemi

020 7984331

hanna-maija.sandqvist@lao.fi