Lisätty 17. helmikuuta 2014

Haetaan järjestöavustajaa


ELO eli Erityislasten Omaiset ELO ry. on vuodesta 2000 toiminut lappilainen vertaistukiyhdistys yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen. Erityisperhe on perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori.

Balanssi ry on Pohjois-Suomen alueella toimiva, 1986 perustettu mielenterveysyhdistys, joka parantaa mielenterveyden ongelmia kohdanneiden henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuutta, edistää terveyttä ja hyvinvointia, tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja laatua.

Erityislasten Omaiset ELO ry. ja Balanssi ry hakevat määräaikaiseen työsuhteeseen kokopäiväisen

JÄRJESTÖAVUSTAJAN,

joka työskentelee Rovaniemellä em. yhdistyksissä. Työpaikka on osa Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki - avustusohjelmaa. Hakijan tulee olla iältään 18 -29 -vuotias. Lisätietoa avustusohjelmasta: www.ray.fi.

Työtehtävät koostuvat yhdistysten vertaistoimintaan sekä verkkoviestintään liittyvistä tehtävistä ha erilaisia toimistotöitä. Tehtävät määritellään tarkemmin työntekijän osaamisen ja kiinnostuksen mukaan työn alettua. Ajokortti plussaa.

Odotamme hakijalta vähintään keskiasteen koulutusta. Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja, tietoteknologiaosaamista sekä selkeää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Arvostamme joustavaa työotetta, matkustusvalmiutta sekä aikaisempaa kokemusta järjestötyöstä.

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Koeaika 4 kk. Palkkaus sosiaalialan järjestöjen TES:n mukaan. Työn aloitus 1.4.2014 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteessa noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV 7.3.2014 mennessä osoitteeseen: terhi.savilahti@balanssiry.com tai Balanssi ry, Valtakatu 16 B, 96200 Rovaniemi. Kuoreen: ”Paikka auki, järjestöavustaja”.

Lisätiedot 17.-18.2.2014 klo 10-15: Balanssi ry:n toiminnanjohtaja Terhi Savilahti, terhi.savilahti@balanssiry.com, 040-824 3305 tai ELO-verkostotyöntekijä Pia Ylisuvanto, pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi, 040-197 5050.

Lisätietoja yhdistyksistä: www.balanssiry.com ja www.erityislastenomaiset.fi