Lisätty 06. kesäkuuta 2018

Haastattelupyyntö ADHD-oireisen lapsen/nuoren vanhemmille

Hyvä ADHD-oireisen lapsen/nuoren vanhempi

Olemme Emma Lintula ja Noora Nordström Lapin ammattikorkeakoulusta. Opiskelemme viimeistä vuotta Liikunnanohjaaja AMK tutkintoa ja teemme opinnäytetyötä. Opinnäytetyön laajuus on 25 opintopistettä ja toimii lopputyönä. Työn parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen tarvitsemme apua Sinulta!
Opinnäytetyömme aiheena on Opas 5-6-vuotiaiden ADHD-lasten päivittäiseen liikkumiseen. Työmme tuotoksena syntyy opas, jonka avulla haluamme välittää ADHD-diagnoosin enemmän positiivisena mahdollisuutena kuin hidasteena.

Tuomme oppaassa esiin toimivia käytäntöjä esimerkiksi arjessa haasteellisiin tilanteisiin, rakennamme kuvaa siitä millaista liikuntaa, ja millaisessa ympäristössä lapsen olisi hyvä liikkua ja toimia. Oppaassa diagnoosi nähdään mahdollistajana esimerkiksi liikunnalliseen kehittymiseen. Opas antaa apua vanhemmille ja ammattihenkilöstölle arjen tilanteisiin, joista esimerkiksi liikunnan avulla voi selvitä, esimerkkinä erilaiset odotus- ja jonotustilanteet.

Toivottavasti kiinnostuit opinnäytetyöstämme. Haluaisimme kuulla Sinulta konkreettisista tilanteista ADHD-lapsen elämässä. Osallistumisesi tuo opinnäytetyöllemme konkreettisuutta, sekä rikasta lisäarvoa. Haastattelut voitaisiin hoitaa sähköisesti, jolloin vastaaminen teillekin olisi helppoa ja vaivatonta! Luonnollisesti kenenkään vastaajan tietoja ei tulisi mihinkään näkyviin.


Toivomme yhteydenottoasi alla oleviin sähköpostiosoitteisiin 01.08.2018 mennessä. Kiitos jo etukäteen ajastasi!
Ystävällisin terveisin,
Emma Lintula & Noora Nordström emma.u-95@hotmail.com noora-93@hotmail.com