Lisätty 19. joulukuuta 2013

ELOn toiminta jatkuu!!

ELOn toiminta jatkuu!! Haimme 279.000 euroa ja Ray-ehdotus valtioneuvostolle on 150.000 euroa (nykyisen suuruinen) vuodelle 2014 ja sitä seuraaville vuosille 2017 saakka. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminta voi jatkua nykyisen suuruisena. Saamme kaksi ihmistä (hakemamme neljän sijaan) tekemään töitä
lappilaisten erityislasten, -nuorten ja -perheiden hyväksi. ELOkolo
-toimitila pysyy käytössämme ja rahaa vertaistukitoimintaan on käyttää. Saadaan olla todella tyytyväisiä! ELOtyötä arvostetaan ja toimintaa halutaan tukea jatkossakin. Olemme voittajia! - Johanna & Pia