Lisätty 17. helmikuuta 2014

ELOn kuulumisia kevät 2014

Kuulumisia:

* ELO:n toiminta jatkuu. ELOtoiminta jatkuu Ray:n kohdennetulla toiminta-avustuksella, jonka suuruus on 150.000 euroa / vuosi. Ohjeellinen avustussuunnitelma on tukea ELOtoimintaa 2017 vuoden loppuun ja mahdollisesti siitäkin eteenpäin. Olemme siirtyneet hankerahoituksesta jatkuvamman rahoituksen piiriin, mikä on huippuhieno juttu. Vuonna 2014 toiminta keskittyy ELOkolo - vertaistuen kehittämishankkeen 2009-2013 yhteistyökuntiin.

Kuluvalle vuodelle suunniteltu ELOtoiminnan levittämistyö Pohjois-Lappiin eli Inariin ja Utsjoelle, on toiveissa käynnistää vuonna 2015, mikä edellyttää Ray:n myönteistä päätöstä lisäresursseihin.

* Nivelvaihe ELOn hanketyöstä kohdennettuun toiminta-avustustyöhön. Alkuvuosi ELOkololla on ollut kiireistä. Kevään 2014 toimintaa on työstetty, vuoden vaihteessa päättyneen ELOkolo - hankkeen loppuraporttia ja Ray-selvityksiä työstetään ja toiminta-avustuskauden käynnistämiseen liittyviä järjestelyjä tehdään. Tätä työtä ovat olleet tekemässä Johanna ja Pia.

* Henkilöstömuutoksia tulossa. Me hanketyön alusta saakka mukana olleet hanketyöntekijät, Katri ja Pia, olemme päättäneet vapauttaa työpaikkamme uusille tekijöille. Katri hoitaa pientä tytärtään kotona ja Pia siirtyy kuluvan vuoden aikana aktiivitoimijasta ELOn aktiivijäseneksi. Hallituksen kanssa on sovittu, että Pia hoitaa loppuun ELOkolo - hankkeen jälkihoidon eli raportit ja selvitykset, on hallituksen tukena valitsemassa uusia työntekijöitä sekä auttamassa heidän perehdytyksessä ja sisäänajossa ELOverkostoon.