Vertaisperheet

SIVUSTOA PÄIVITETÄÄN!

Muutama lappilainen erityisperhe on kouluttautunut tukemaan muita erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa eläviä perheitä ja heidän kanssaan toimivia ammattihenkilöitä.

Voit ottaa vertaisperheisiimme yhteyttä, jos erityislapsen tai -nuoren vanhempana/läheisenä tarvitset tietoa, tukea tai kokemusten vaihtoa. Vertaisperheemme auttavat myös, jos erityistä tukea tarvitsevan perheen kanssa työskentelevänä ammattihenkilönä haluat jakaa ajatuksiasi erityisperheiden arjesta. Kokemusasiantuntijuutta heiltä löytyy esimerkiksi pitkäaikaissairauden kanssa elämisestä, diagnoosin etsimisen ja löytämisen haasteista, palveluverkostosta, yksinhuoltajuudesta, lapsen kuntoutuksesta ja erilaisista apuvälineistä.

Vertaisperheet

Olemme Erityislasten Omaiset ELO ry:n kouluttama erityisperheiden vertaisperheverkosto. Tällä hetkellä verkostoomme kuuluu viisi perhettä eri puolilta Lappia.

Tarkoituksenamme on tukea ensisijaisesti lappilaisia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheitä jaksamaan omassa arjessaan.

Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen, samantyyppisten kokemusten jakamiseen sekä tuen antamiseen ja välittämiseen. Emme ole ammattilaisia, vaan kukin meistä on oman perheensä kokemusasiantuntija.

Vertaisperheinä täydennämme yhteiskunnan tarjoamia palveluja, mutta emme korvaa niitä. Toimintamme tukipilareita ovat luottamus, vaitiolovelvollisuus ja toisten kunnioittaminen.

Olemme käytettävissä, jos
• erityislapsen tai -nuoren vanhempana tarvitset tietoa, tukea tai kokemusten vaihtoa
• erityisperheen läheisenä kaipaat lisätietoa erityisperheiden arjesta
• erityistä tukea tarvitsevan perheen kanssa työskentelevänä ammattihenkilönä haluat jakaa ajatuksiasi.

Perhekohtaiset esittelymme löydät sivun oikeasta reunasta.

Lisätietoja vertaisperhetoiminnasta:
Eveliina p. 040 197 5050 tai eveliina(at)erityislastenomaiset.fi

 

 

 

" Me ei olla erilaisia, vaan muut ovat vähän tavallisempia! "
Pilvi 8v.

  

 

          VERTAISPERHEVIIKONLOPPU 15.-17.6.2012 VAATTUNKI