ELOkokemuspankki

 

SIVUJA PÄIVITETÄÄN

ELOkokemuspankki käsittää ELOn kokemusasiantuntijatoiminnan, johon kuuluvat ELOkokemuspuhujat ja ELOvertaisperheet. ELOkokemupankista voit saada ELOkokemuspuhujan jakamaan kokemustietoa erityisyydestä. ELOkokemuspankin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

ELOkokemuspuhujat ovat henkilöitä, jotka kokevat erityisyyden tai ovat erityislasten vanhempia ja jakavat vertaistukea siltä pohjalta.

ELOvertaisperheet ovat erityislapsiperheitä, jotka koko perheen voimin tarjoavat vertaistukea.

Vertaistuen lisäksi sekä ELOkokemuspuhujat että ELOvertaisperheet jakavat tietoa erityisyydestä eri alojen ammattilaisille.

Jaettu kokemustieto lisää ymmärrystä erityislasten ja -perheiden elämästä, vanhemmuudesta, diagnooseista, jaksamisesta ja toipumisesta. ELOkokemuspankki mahdollistaa ELOkokemuspuhujien ja muiden vertaistoimijoiden seä kulloisenkin kuulijakunnan kohtaamisen, kokemustiedon levittämisen sekä ennen kaikkea kokemuspuhujan tai vertaistoimijan oman tarinan merkityksellistämisen.

Kiinnostaisiko sinua toimia ELOkokemuspuhujana, vertaisryhmän ohjaajana tai sopisiko teidän perheenne osaksi ELOn vertaisperheverkostoa? ELOlla voit osallistua kokemustoimintaan matalalla kynnyksellä pienin askelin, oman aikataulusi ja kiinnostuksesi mukaan. ELO järjestää eri toimenkuviin kattavan valmennuksen ja ohjaa tarvittaessa valtakunnallisiin, kokemusosaamisverkoston koulutuksiin. 

Tarvitsetko ELOkokemuspuhujan tilaisuuteesi tai haluaisitko tehdä laajempaakin yhteistyötä ELOn kanssa kokemustoiminnan tiimoilta? 

Jos kiinnostuksesi heräsi, ota yhteyttä Petteriin 040 197 6060, petteri@erityislastenomaiset.fi