Yhdistys

ELO eli Erityislasten Omaiset ELO ry.

on vuodesta 2000 toiminut vertaistukiyhdistys, joka toimii yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen. Erityisperheeksi määritellään perhe, jossa on yksi tai useampi erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva lapsi tai nuori. Diagnosoidut tai diagnosoimattomat tuen tarpeet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia, kielellisiä tai sosiaalisia. ELOlaiseksi pääsee jokainen, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksiaan erityislasten ja -perheiden elämästä.

Yhdistyksemme juuret ovat Rovaniemellä, jossa toimintamme alunperin käynnistyi vuonna 2000. Toimialueemme on sittemmin laajentunut ja vuodesta 2010 lähtien toimintamme on ulottunut myös Tunturi- ja Itä-Lapin kuntiin: Enontekiölle, Muonioon, Kittilään, Kolariin, Sodankylään, Sallaan ja Kemijärvelle.  Syksyn 2016 aikana toimintamme käynnistyi myös Inarin kunnassa ja 2018 valtasimme Pellon ja Tornion. Toimintamme päärahoittajana toimii rahapeliyhdistyksien yhdistymisen myötä Veikkaus. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella toteutettiin ELOkolo-vertaistuen kehittämishanke vuosina 2009-2013. Vuodesta 2014 lähtien rahoitus on jatkunut toiminta-avustuksena, nykyiseltä nimeltään STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, ent. RAY) 

Tämän lisäksi toimintaamme rahoitetaan jäsenmaksujen, muiden avustusten, lahjoitusten ja myyjäistuottojen avulla. Kantavana voimana yhdistyksen perustamisesta lähtien on ollut myös vanhempien talkoo- ja vapaaehtoistoiminta.

ELOn vertaisverkostossa on tällä hetkellä noin 550 erityisperhettä ja 1200 yhteistyötoimijaa (kevät 2020). Yhdistyksen avainsanoja ovat vertaistuki, tiedonvälitys, koulutus, tapahtumat ja erityislasten harrastustoiminta. Lisätietoa Tietoa kohdasta.


ELOssa:

• Olet osa vertaisperheiden verkostoa
• Voit jakaa kokemuksia ja arjen vinkkejä
• Saat tukea jaksamiseen
• Pääset mukaan kehittämistoimintaan

 ”On ilo kuulua ELOn porukkaan. Perheemme kulkee mielellään erilaisissa ELOn toiminnallisissa tapahtumissa eri puolilla Lappia. Mm. viime keväänä kävimme ihanilla ELOn Aurinkopäivillä  Sallassa ja Ylläksellä rentoutumassa, virkistäytymässä ja tapaamassa vertaisia. On hienoa, että ELOkolo -hanke kehittää toimintaa omalla paikkakunnalla ja kehittämistyössä voi myös itse olla mukana.”

-Annikki Ylitalo, ELOäiti, Sodankylä