ELOkolo -hanke 2009-2013

Päämäärä

Hankkeen päämäärä oli ELO - vertaistukimallin luominen Lappiin. Vertaistukimallin avulla tuetaan ja lisätään lappilaisten erityisperheiden henkistä jaksamista, hyvinvointia ja elämänhallintaa yhteistyöllä erityisperheiden parissa työskentelevien ammattihenkilöiden ja sidosryhmien kanssa.

Tavoitteet

 • Perustaa Rovaniemelle lappilaisten ja suomalaisten erityisperheiden kohtaamispaikka ELOkolo, joka mahdollistaa yhdistyksen painopistealueiden vertaistuen, tiedottamisen, koulutuksen ja erilaisten tapahtumien järjestämisen sekä toiminnan keskittämisen ja kehittämisen.

 • Vertaistuen toimintamallin juurruttaminen Rovaniemen seudulle ja sen vieminen räätälöidysti kahteen lappilaiseen pilottiseutukuntaan.

 • Luoda kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa toimiva yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto erityisperheiden henkisen jaksamisen tukemiseksi.

ELOkolo-hankkeen suojelijana toimi Joulupukki.

Toiminta

 • ELOkolon perustaminen ja toiminnan keskittäminen ELOkolo -toimitilaan.
 • Vertaistuen alueellinen organisointi Rovaniemen seudulle ja kahteen pilottiseutukuntaan, Tunturi- ja Itä-Lappiin. Yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen tapahtuvan vertaistuen avainasia on vapaaehtoisen ja vastavuoroisen kokemuksen vaihto ja jakaminen, sekä tuki samassa elämäntilanteessa tai samojen haasteiden kanssa elävien perheiden kesken. Vertaistuki on ratkaisevaa erityisperheen jaksamiselle ja erilaisen, haastavan elämän hallinnalle.
 • Tiedon sisäinen ja ulkoinen jakaminen ja välittäminen erityisperheiden, ammattihenkilöiden ja sidosryhmien välillä hankkeen tarjoamaa koulutusantia unohtamatta.

Hankkeella tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset

 • ELOkolo, erityisperheiden kohtaamispaikka
 • ELO-työntekijä/-t
 • uudet erityisperheiden vertaistukiryhmät ja – tapahtumat, vuosittaiset Lapin perheleirit
  tehokas sisäinen ja ulkoinen ELO – tiedotus, vertaistukea käsittelevä juttusarja median käyttöön
 • ELOn verkkosivusto
 • Sähköinen keskustelupalsta
 • Vertaistuen yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto (aluetyöryhmät, Lapin vertaistuen kehittämistyöryhmä) = ELO - vertaistukimalli

Kohderyhmät- ja hyödynsaajat

 • Lappilaiset erityisperheet
 • Erityisperheiden kanssa työskentelevät ammattihenkilöt ja sidosryhmät
 • ELOkolo-hanke toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella vuosina 2009-2013

ELOkolo -hankkeen ohjausryhmä

ELOkolo -hankkeelle oli nimetty ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli ohjata ja tukea hankkeen toimintaa ja tavoitteisiin pääsyä. Ohjausryhmä kokoontui noin neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmän jäsenissä on erityislasten vanhempien lisäksi ELOn yhteistyökumppaneita jo useamman vuoden ajalta.

Ohjausryhmän jäsenet:
Mauri Hakulinen, ELOhallituksen puheenjohtaja
Matti Väliahdet, ELOhallituksen varapuheenjohtaja, erityislapsen vanhempi
Anna Häkkinen, ELOhallituksen jäsen, erityislapsen vanhempi
Leila Auer, erityislapsen vanhempi
Sari Mehtälä/Maila Haltia, Kolpeneen palvelukeskuksen ky.
Sirkka Nissi-Onnela, Omaishoitajat ja Läheiset –liitto ry.
Elina Seppänen, Suomen CP-liitto ry.
Liisa Hokkanen, Lapin Yliopisto
Saara Mattanen/Virpi Kiviniemi, Rovaniemen kaupunki
Katriina Merkkiniemi, Rovaniemen kaupunki
Riikka Juntunen/Jarno Saapunki, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.
Annika Muotka, erityislapsen vanhempi, Muonio
Annikki Ylitalo, erityislapsen vanhempi, Sodankylä
Heidi Hinkka, erityislapsen vanhempi, Sodankylä
Jaana Välimaa, erityislapsen vanhempi, Sodankylä
Pia Ylisuvanto, ELOkolo -hanketyöntekijä, puheenjohtaja
Johanna Buska, ELOkolo -hanketyöntekijä, sihteeri